Przelewanie duszy

JER.48:11 „Moab miał pokój od swojej młodości, spoczywał na swoich drożdżach i nie był przelewany z naczynia do naczynia, nie poszedł do niewoli. Dlatego zachował się w nim jego smak i jego zapach się nie zmienił.”

Biblia porównuje tutaj duszę ludzką do wina, które jest w naczyniu. Wino ma przynosić zadowolenie i radość (PS.104:15A). Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy jest ono dobrego gatunku, ma dobry aromat i smak, jest klarowne, a nie mętne. Z tego powodu bardzo ważny jest właściwy proces wytwarzania wina.
Czytaj dalej „Przelewanie duszy”

Słowo Boże żywe, skuteczne, ostre, przenikające, zdolne osądzić

H.3:7 – 4:13 „Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos; nie zatwardzajcie waszych serc jak podczas rozdrażnienia, w dniu próby na pustyni; gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali, i oglądali moje dzieła przez czterdzieści lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem: Oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg; dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku.
Czytaj dalej „Słowo Boże żywe, skuteczne, ostre, przenikające, zdolne osądzić”

Budowanie kościoła w miłości

Tematem Listu apostoła Pawła do Efezjan jest kościół, tajemnica Chrystusa. List ten zawiera najgłębsze prawdy w całym Nowym Testamencie. I właśnie w tym liście możemy najwięcej przeczytać o miłości Bożej. (Drugim listem, w którym Paweł pisze dużo o miłości Bożej jest List do Rzymian, gdzie jest przedstawiona pełna Ewangelia Boża). To jest bardzo wymowne, że tam, gdzie jest mowa o kościele, tam też jest mowa o miłości Boga, o miłości Boga do kościoła i miłości wzajemnej świętych w kościele.
Czytaj dalej „Budowanie kościoła w miłości”

Budowanie i burzenie twierdz

2 kor 10:1-12 „A ja sam, Paweł, proszę was przez łagodność i życzliwość Chrystusa, ja, który, gdy jestem obecny wśród was, jestem pokorny w waszych oczach, lecz gdy jestem nieobecny, jestem śmiały wobec was. 2 A proszę, żebym będąc obecny, nie musiał być śmiały tą pewnością siebie, którą zamierzam być śmiały wobec niektórych, którzy sądzą, że postępujemy według ciała. 3 Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała; 4 (gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych); 5 obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi; 6 gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite.
Czytaj dalej „Budowanie i burzenie twierdz”

Aby nas szatan nie podszedł

Wielu świętych ma przekonanie, że dlatego, że są dziećmi Bożymi i są szczerzy, nie mogą zostać oszukani. Myślą, że gdy mają uczciwe i szczere zamiary, są bezpieczni. Niewielu z nich zdaje sobie sprawę, że szczerzy święci są bez trudu oszukiwani. Znam wiele przypadków szczerych świętych, których otwartość i naiwność wykorzystał wróg. Można modlić się, czytać Pismo Święte i mieć duchowe doświadczenia, a jednak nadal być podatnym na oszustwa i nadal być bezbronnym wobec wroga. Szatan nie ma skrupułów, dla niego szczerość dzieci Bożych nie jest zaporą, więc bez trudu może wprowadzać błędne myśli do ich umysłów. Szatan może w takim wypadku nie tylko oszukać świętego, ale też uczynić jego wolę, serce twardym, tak że stanie się on bardzo przekonany i uparty w swoim myśleniu, bo będzie uważać swoje myśli jako prawdę, i będzie przekonany, że bracia się mylą.
Czytaj dalej „Aby nas szatan nie podszedł”

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij